kapat× Destek 0286 217 10 00
TAMAMLAYICI HİZMETLER

 

Tamamlayıcı Hizmetler 

Destek Elemanları Eğitimi

Acil durum ekiplerinde görevlendirilen özel ekip üyeleri özel olarak eğitilirler. Eğitimlerin organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi konuları takip edilmektedir.

Sağlık Muayenesi

Sağlık tetkiklerinin yapılmasında iyi yapılan bir organizasyon ile şirketlerde çalışan personelin işyerinden ayrılmadan gezici sağlık araçları ile tetkikleri yapılmakta raporlanmaktadır.

Ortam Ölçümleri

İşyerinde yapılan işlerin niteliğine göre risk değerlendirme sırasında toz, gürültü, termal konfor, titreşim vb. tehlikeler tespit edildi ise bu tehlikelerin durumunun anlaşılması için ortam ölçümlerinin yapılması organize edilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgesi bulunması zorunlu olan mesleklerde çalışanların belgelendirilmesinin organize edilmektedir.